MANUSCRIPT – redactie en correctie

Is je boek klaar? Gefeliciteerd! Geen enkel manuscript (zelfs niet dat van de allerbeste auteur) kan zonder de kritische blik van een professionele redacteur. Laat daarom de redactie en correctie verzorgen door TekstFontein, voordat je het manuscript naar de uitgever of drukker stuurt. 

besparen op redactiekosten

Veel auteurs zien op tegen het investeren in professionele manuscriptredactie. En dat is jammer. Wie zich wil onderscheiden in een markt met een gigantisch aanbod, zou geen concessies moeten willen doen aan de kwaliteit van zijn/haar werk. De kritische blik van een professional is dan ook geen overbodige luxe. Je kunt zelf al heel veel doen om te besparen op de redactiekosten. Wat? Dat lees je hier.

professionele (eind)redactie

Mag ik de redactie van jouw boek verzorgen, dan zal ik je vragen een zo schoon mogelijk manuscript in te leveren. Ik controleer het op spelfouten, grammatica, zinsconstructies, terugkeer van dezelfde woorden, interpunctie, stijlfouten en andere taalkundige aspecten. Verder kijk ik naar de opbouw van het verhaal en controleer ik het manuscript op hiaten, onlogische aspecten en de juistheid van feiten. Daarbij respecteer ik jouw schrijfstijl; het moet immers wel jouw boek blijven? Meteen nadat je de door mij gesuggereerde verbeteringen hebt geaccepteerd en verwerkt, kun je jouw boek (laten) opmaken en naar de drukker/uitgever sturen.

manuscript

uurtarief, aantal woorden

Voor het redigeren van een manuscript hanteer ik een uurtarief. Omdat het aantal woorden per bladzijde afhankelijk is van factoren als lettergrootte, regelafstand en pagina-opmaak, ga ik niet uit van het aantal pagina’s, maar van het totale aantal woorden. Het aantal woorden dat ik in één uur kan redigeren is afhankelijk van de kwaliteit van een manuscript.

proefredactie en offerte

Wil je het manuscript van bijvoorbeeld jouw roman, novelle, thriller, management-, of kinderboek door mij laten redigeren en corrigeren, neem dan contact met me op via het formulier onder aan deze pagina.

Heb ik tijd om jouw manuscript te redigeren, dan zal ik je vragen mij een klein gedeelte ervan toe te sturen zodat ik een proefredactie kan maken. Op basis daarvan kun jij kennismaken met mijn manier van werken en ik met jouw schrijfstijl, zodat ik een weloverwogen offerte kan uitbrengen. Die ontvang je, samen met de proefredactie, uiterlijk een week  nadat je de kosten* voldaan hebt.

(*Voor het maken van een proefredactie breng ik € 34,95 incl. btw in rekening. Mag ik de volledige redactie van jouw manuscript verzorgen, dan breng ik dat bedrag – uiteraard – in mindering op mijn factuur.)

Gun het jouw manuscript om een boek te worden dat het lezen meer dan waard is en neem vandaag nog contact op met TekstFontein: